Ly sứ Bát Tràng BT61

Mã sản phẩm: BT61
Chất liệu: Men trắng vẽ hoa xanh
Xuất xứ: Gốm Sứ Bát Tràng
Liên hệ đặt hàng và tư vấn in ấn theo yêu cầu: 0961030885

Đọc tiếp

Ly sứ Bát Tràng BT60

Mã sản phẩm: BT60
Chất liệu: Men nâu vẽ đào
Xuất xứ: Gốm Sứ Bát Tràng
Liên hệ đặt hàng và tư vấn in ấn theo yêu cầu: 0961030885

Đọc tiếp

Ly sứ Bát Tràng BT59

Mã sản phẩm: BT59
Chất liệu: Men lam vẽ chuồn
Xuất xứ: Gốm Sứ Bát Tràng
Liên hệ đặt hàng và tư vấn in ấn theo yêu cầu: 0961030885

Đọc tiếp

Ly sứ Bát Tràng BT58

Mã sản phẩm: BT58
Chất liệu: Men sứ trắng vẽ cá
Xuất xứ: Gốm Sứ Bát Tràng
Liên hệ đặt hàng và tư vấn in ấn theo yêu cầu: 0961030885

Đọc tiếp

Ly sứ Bát Tràng BT57

Mã sản phẩm: BT57
Chất liệu: Men sứ trắng vẽ hoa lam
Xuất xứ: Gốm Sứ Bát Tràng
Liên hệ đặt hàng và tư vấn in ấn theo yêu cầu: 0961030885

Đọc tiếp

Ly sứ Bát Tràng BT56

Mã sản phẩm: BT56
Chất liệu: Men sứ trắng đục
Xuất xứ: Gốm Sứ Bát Tràng
Liên hệ đặt hàng và tư vấn in ấn theo yêu cầu: 0961030885

Đọc tiếp

Ly sứ Bát Tràng BT55

Mã sản phẩm: BT55
Chất liệu: Men sứ trắng đục
Xuất xứ: Gốm Sứ Bát Tràng
Liên hệ đặt hàng và tư vấn in ấn theo yêu cầu: 0961030885

Đọc tiếp

Ly sứ cafe espresso BT53

Mã sản phẩm: BT51
Chất liệu: Men sứ trắng
Xuất xứ: Gốm Sứ Bát Tràng
Liên hệ đặt hàng và tư vấn in ấn theo yêu cầu: 0961030885

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.