Tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa của ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Báo chí Cách Mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp… Nhưng bạn có biết Báo chí Cách mạng Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào, nó có vai trò và ý nghĩa như thế nào? Hãy cũng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Lịch sử ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Báo chí Cách mạng Việt Nam, có tiền thân là báo “Thanh niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập vào ngày 21 tháng 6 năm 1925.

Lịch sử báo chí tại Việt Nam, thì ngay từ những năm 60 thế kỷ 19, đã có “Gia Định báo” và một số báo khác lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Những năm đầu thế lỷ XX, hàng loạt tờ báo của người Việt Nam được xuất bản, tập hợp nhiều nhà văn, nhà báo, nhà tri thức theo từng nhóm nhỏ và có các khuynh hướng chính trị khác nhau….

Ngày 21-6-1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Báo Thanh Niện do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra mắt số đầu tiên thì dòng báo chí cách mạng Việt Nam mới bắt đầu hình thành.

Tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa của ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6
Tiền thân của Báo chí Cách mạng Việt Nam là báo Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập vào 21-6-1925

Báo Thanh Niên với vai trò là giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Ngày 2-6-1950, Chính phủ chính thức quyết định cho thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam ngày nay)

Đến tháng 7-1950, Tổ chức Báo chí quốc tế (OIJ) nhóm họp ở Phần Lan đã công nhận Hội những người viết báo Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức.

Với ý nghĩa, và vai trò của Báo Thanh Niên , Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định số 52 ngày 5-2-1985, lấy ngày 21 tháng 6 (ngày ra số đầu tiên của Báo Thanh Niên)  hằng năm làm ngày Báo chí Việt Nam.

Tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa của ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6
Theo quyết định số 52, ngày 5-2-1985, lấy ngày 21 tháng 6 (ngày ra số đầu tiên của báo Thanh Niên) hằng năm làm ngày Báo chí Việt Nam.

Ngày 21/6/1985, lần đầu tiên giới báo chí cả nước tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam và kỷ niệm 60 năm Báo Thanh Niên xuất bản số đầu tiên. Ðây là ngày lễ không chỉ của riêng giới báo chí mà là ngày lễ của nhân dân cả nước, vì báo chí là sự nghiệp của toàn dân.

2. Ý nghĩa và vai trò của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Trong thời chiến:

Tháng 6 năm 1925, Việt Nam Cách mạng Thanh niên – tổ chức yêu nước đầu tiên đi theo con đường cách mạng vô sản ra đời, đồng thời xuất bản Báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận. Và ngày 21-6-1925, số báo đầu tiên ra đời.

Trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hệ thống báo chí đã bám sát thực tiễn, phục vụ kịp thời nhiệm vụ của cuộc kháng chiến

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, nước ta tạm thời chia cắt thành hai miền với hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng khác nhau. Theo đó, báo chí vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai ở miền Nam nhằm mục đích thống nhất nước nhà.

Tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa của ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6
Bám sát thực tiễn, phục vụ kịp thời nhiệm vụ của cuộc kháng chiến

Thời kỳ thống nhất đất nước

  • Trong công cuộc đổi mới, báo chí góp phần to lớn vào việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng
  • Tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
  • Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành quả của công cuộc đổi mới; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch…
Tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa của ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6
Là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân

Thời kỳ hòa bình

  • Báo chí Cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân
  • Là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích của Nhân dân.
  • Đội ngũ nhà báo luôn trung thành với mục đích và lý tưởng của Đảng, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Các hoạt động tổ chức kỉ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ngày 21-6-2020, là kỉ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trong ngày này cũng sẽ có rất nhiều các hoạt động tổ chức kỉ niệm như:

Tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa của ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6
Có rất nhiều các hoạt động được tổ chức trong ngày 21/6
  • Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia
  • Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc
  • Triển lãm ảnh
  • Tổ chức gặp mặt báo chí và biểu dương các cộng tác viên tiêu biểu

Tùy vào từng tỉnh, thành phố, đơn vị… mà sẽ có những chương trình kỉ niệm khác nhau.

Hy vọng qua bài chia sẻ trên, bạn đã hiểu được ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của  Báo chí Cách Mạng Việt Nam trong thời chiến cũng như trong thời bình.

Hotline: 0961030885
Chat Facebook
Gọi điện ngay